Měšťanský pivovar v Klatovech

ZALOŽEN ROKU 1780

Historie

Historie piva v Čechách

Měšťanský pivovar KlatovyPrvní dochované informace o vaření piva pochází již z dob, kdy na našem území žili keltské a germánské kmeny. Prvním místem, kde se začalo vařit pivo, byly v 10.století české kláštěry. Pivo vařili mniši, kteří si tuto znalost do našich zemí přinesli z Itálie, kde bylo vaření piva v tu dobu už známé a rozšířené. Nejstarší doložený český pivovar je Břevnovský klášterní pivovar v Břevnovském klášteru, který byl založen roku 993.

Velký rozmach ve výrobě piva nastal ve 12. a 13.století, kdy vznikala nová královská města. Ta při svém založení od panovníka získala četná privilegia. Mezi ně patřilo právo várečné a právo mílové, které umožňovalo plnoprávným měšťanům vyábět pivo. Mezi těmito městy byly mimo jiné i Klatovy, kde se pivo začíná vařit ve 13.století.

Chmelařská velmoc

Klatovy byly v průběhu patnáctého, šestnáctého a téměř do poloviny sedmnáctého století chmelařskou velmocí v Čechách. V okolí Klatov se pěstovalo obrovské množství chmele. Tuto tradici dodnes v Klatovech připomíná název ulice Na Chmelnici. Dodnes dokonce v místech kolem dnešní železniční stanice Klatovy – město rostou spousty divokého chmele. Ze zpráv z 16. století se uvádí, že klatovský chmel patřil mezi úspěšný exportní artikl, který se ve velkém vyvážel do Bavorska. Dnes vyhlášený žatecký a rakovnický chmel nepatřily v té době mezi vyhledávaný artikl a byly považovány za méně kvalitní.

Pěstování chmele bylo pro klatovské měšťany výrazným zdrojem příjmů a proto se udrželo několik století. Jakýsi pokus o obnovu chmelařské slávy v Klatovech nastal v souvislosti se založením místní rolnické školy v 19. století. A i když tu byly lokality vhodné pro pěstování chmele, tato snaha se neujala.
Zdroj: http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/v-klatovech-se-pivo-varilo-uz-ve-stoleti20120216.html

Měšťanský pivovar Klatovy

Měšťanský pivovar KlatovyV roce 1818 Společenství klatovských právovárečných měšťanů zakoupilo bývalý jezuitský seminář přistavěný k jezuitské koleji, aby budovy přebudovalo na pivovar a sladovnu. Zde až do roku 1948 fungoval "Pivovar pravovárečného měšťanstva v král. městě Klatovech". Ve 30.letech 20.století pivovar vyráběl 9000 hl piva ročně. Po znárodnění byl provoz součástí společnosti Západočeské pivovary n.p. (1948-1949). Tehdy pivovar vyráběl např. pivo Šumavský pramen. Pozdějí pivovar fungoval pouze jako sodovkárna.

© 2015

MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR KLATOVY

Budovcova 833, Klatovy

JOIN US ON FACEBOOK